– Det ser ikkje spesielt lyst ut for Gullbring dersom kommunen fortset å tvihalde på eigarskapet