Folkestad skuøe rektor Bente Thomessen FAU-leiar Torbjørn Blichfeldt Dyrland
STENGER PORTEN: Rektor Bente Thomassen og FAU-leiar Torbjørn Blichfeldt Dyrland opplever at foreldre parkerar framfor porten og stengjer den.

Rektor fryktar at barn blir skada