Frisklivssentralen lågterskel utandørs trim under korona restriksjonar 
Kommunen vil skape ein hyggeleg møteplass under restriksjonane. F..v. Torstein Sanda, Stine Sjøberg Bentsen, Helene Kiserud og Åsne Gotehus Køhn skal vere med å skape møteplassen.
HYGGELEG MØTEPLASS: Kommunen vil skape ein hyggeleg møteplass under restriksjonane. F.v. Torstein Sanda, Stine Sjøberg Bentsen, Helene Kiserud og Åsne Gotehus Køhn som skal vere med på å skape møteplassen. FOTO: Marta Kjøllesdal

Inviterer til trim i Evjudalen