NAV I ENDRING. Nav er snart på flyttefot, men namnet blir det same.
NYE TAL FRÅ NAV: NAV presenterer utviklinga innan arbeidsmarknaden kvar månad. FOTO: Marta Kjøllesdal

Namnet blir Nav Midt-Telemark og Nome