OPNAR FOR MEIR BESØK. Pårørande besøke bebuarar på institusjonane, men det er framleis restriksjonar.
BØ SJUKEHEIM: Her skal Seljord kommune leige ein plass i eitt år. Arkivbilde.

113 personar har søkt på åtte jobbar i helsesektoren