Les også:

Her kan du sjå kor strenge tiltaka blir dersom smitten ikkje går ned