Les også:

Strammar ikkje inn nasjonale tiltak nå – legg meir ansvar på lokal smittehandtering