IKKJE FLEIRTAL: Mette Haugholt, Arbeiderpartiet, foreslo at ein skal gå for same modell for kjøp av anleggstenester som fylkeskommunen, men fekk ikkje fleirtal. 
SKUFFA OVER FYLKESPOLITIKARANE. Mette Haugholt er skuffa over politikarane frå Arbeiderpartiet som gjekk for motsegn.
Mette Haugholt, gruppeleiar for Midt-Telemark Ap FOTO: Gro B. Røiland

Ny runde om korleis kommunen skal sørgje for å kjøpe tenester av seriøse aktørar