Ventar. Astrid Staurheim ventar på at det skal bli tørt nok til å pløye. Som økonlogisk bonde må ho bruke meir tid på våronna.
Gris utegris økologisk gris
Astrid Staurheim, Senterpartiet

Kan bli fast i kommunestyret