210318 Sett frå lufta, Øvre Børte

Øvre Børte i Nome