Nye reglar på trafikkstasjonane. Statens vegvesen innfører nye smittevernreglar. Her eit bilde frå Setesdal trafikksjtasjon. Foto: Statens vegvesen
Nye reglar på trafikkstasjonane. Statens vegvesen innfører nye smittevernreglar. Her eit bilde frå Setesdal trafikksjtasjon. Foto: Statens vegvesen

Strengare smittevern på trafikkstasjonane