NY GARTNAR. Elyas Neameh har flytt til Bø og er i startfasen med å opne heilårsdrift av gartneri ved riksveg 36.
NY GARTNAR. Elyas Neameh har flytt til Bø og er i startfasen med å opne heilårsdrift av gartneri ved riksveg 36. FOTO: Øystein AkselbergBilde 1 av 7

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sje desse bileta må du ha eit abonnement.

Gartneriet er oppe og går att – med 35.000 småplantar