Evy Beate Tveter 
Evy Beate Stykket
PREGA AV IT-FOLK: Utvalsleiar Evy Beate Stykket tykkjer planen ber preg av å vere laga av it-folk. FOTO: Marta Kjøllesdal

Politikarane vil ha fleire med på å evaluere digitalisering i skulen