210429 Bortebuaren Thea-Fredrikke Grivi

– Me prøvar å lure mamma og pappa til Oslo