Gerd von der Lippe
Gerd von der Lippe

Vil Midt-Telemark kommune avstå frå innkjøp av varer og tenester på okkupert område på Vestbredden og i Aust-Jerusalem?