SYNFARING: Midt-Telemark Senterparti på synfaring i samband med handsaming av kommuneplanens arealdel. Her ved Folkestadåsen der
SYNFARING: Midt-Telemark Senterparti på synfaring i samband med handsaming av kommuneplanens arealdel. Her ved Folkestadåsen der FOTO: Privat

Midt-Telemark Senterpartis synfaring og samtalar knytt til kommuneplanens arealdel