HAR AVLYST ARRANGEMENT I FADDERVEKA. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og Universitetet i Søraust-Noreg har avlyst fleire arrangement grunna smittespreiinga av Korona. Også oppstarten av studieåret har vore annleis enn vanleg. Her frå studiestart for to år sidan.
Universitetet i Søraust-Noreg, campus Bø. FOTO: Bø blad

Innspill til regjeringsplattformen:

Universiteter og høyskoler som ressurs for omstilling og utvikling i hele Norge