FALLRETTAR: Dette er Haugfoss mellom Sagahølen og Midtbøhølen i Bøelva. Fossen ligg omlag 1.500 meter ovanfor Oterholtfossen. Foto: Øystein Akselberg
FALLRETTAR: Dette er Haugfoss mellom Sagahølen og Midtbøhølen i Bøelva. Fossen ligg omlag 1.500 meter ovanfor Oterholtfossen. Foto: Øystein Akselberg

Fallrettar i formannskapet