Lærarar Bø skule
Her er noen av oss som var på jobb på Bø skule i dag. Resten hadde møter/utviklingssamtaler/var syke. FOTO: Privat

– Me lurar på kvifor skulen blir nedprioritert, og korleis det skal gå med elevane våre