PÅ SYNFARING: Utval for plan, teknikk og næring (PTN) var førre veke på synfaring langs bekken Prestevju i Evjudalen. Her står dei i området der det er aktuelt å gjere tiltak for å stanse vidare erosjon. 
PÅ SYNFARING: Utval for plan, teknikk og næring (PTN) var førre veke på synfaring langs bekken Prestevju i Evjudalen. Her står dei i området der det er aktuelt å gjere tiltak for å stanse vidare erosjon. 

Tilrår sikring av bekken