211202 Bø museum-Realskulen

Byggmeisteren bak dette huset pregar framleis bygdene i Midt-Telemark