RESTRIKSJONAR: Tunge køyretøy kan ikkje lenger køyre fritt over Tjønnås bru.
RESTRIKSJONAR: Tunge køyretøy kan ikkje lenger køyre fritt over Tjønnås bru. FOTO: Morten Øverbø, VTFK

Innfører restriksjonar på gamle Tjønnås bru