211223 Sett frå lufta-Grave

Denne garden ligg lengst aust av fem med same namn