Nikolai Boye Høgre H fylkestinget fylkestingsrepresentant deling Vestfold Telemark fylke.
IKKJE STORE NOK: Nikolai Boye trur ikkje vestfoldkommunane er store nok til å ta over oppgåvene som fylkeskommunen har. Fleire Høgre-ordførarar i Vestfold ønskjer deling. FOTO: Marta Kjøllesdal

Han skal vere med og bestemme: – Eg er ueinig med Høgre-folk i Vestfold om deling av fylket