BLI MED: -Eg oppmodar andre til å engasjere seg i frivillig arbeid. Det er viktig at born føler seg inkludert. Då må foreldre engasjere seg, seier Berih Ghebrehiwet, her samen med søkene Essey (14) og Eyobed (16) som er fotballspelarar i Skarphedin.
BLI MED: – Eg anbefaler alle å engasjere seg i frivillig arbeid. Det er viktig at barn føler seg inkludert, og da må foreldra engasjere seg, seier Berih Ghebrehiwet, her saman med sønene Essey (14) og Eyobed (16) som er fotballspelarar i Skarphedin. FOTO: Unni Buverud

Berih oppmodar til deltaking: – Frivillig arbeid gjev deg ein dobbel fordel