221027 barnepraten Isabell
FOTO: Gro B. Røiland

Når Isabell blir stor, skal ho byrje på jobben til mamma