OPPVEKSTSJEF: Hanne Skretteberg er ein av to som blir foreslått å dele stillinga som oppvekstsjef fram til ny er tilsett.
SAKSANSVARLEG: Hanne Skretteberg er kommunalsjef for oppvekst med ansvar for skule. Ho er saksansvarleg for saka om busettjing av nye flyktningar. FOTO: Bø blad, arkiv

Foreslår to kvinner som oppvekstsjefar etter Espedalen