SJEKK REKNINGA: Bustadforvaltar Espen Nordli-Eriksen oppmodar folk til å sjekke kva for straumavtale dei har, og prøve å få ei betre avtale.
SJEKK REKNINGA: Bustadforvaltar Espen Nordli-Eriksen oppmodar folk til å sjekke kva for straumavtale dei har, og prøve å få ei betre avtale. FOTO: Unni Buverud

Espen oppmodar folk til å bytte straumavtale dersom rekninga er høg