KOR ER ME: Her møter Midt-Telemark tre andre kommunar på ein nut i vest.
KOR ER ME: Her møter Midt-Telemark tre andre kommunar på ein nut i vest. FOTO: Dag Einar Hvitsand

Kor god er du eigentleg i geografien der du bur?