FUGLETELLING: Her ein vanleg situasjon frå ein foringsplass i byggjefelt i Breisås sist søndag. Tre individ og tre artar, alle av dei mest vanlege artane som er registrert i Midt-Telemark. F.v. kjøttmeis, pilfink og blåmeis.
FUGLETELLING: Her ein vanleg situasjon frå ein foringsplass i byggjefelt i Breisås sist søndag. Tre individ og tre artar, alle av dei mest vanlege artane som er registrert i Midt-Telemark. F.v. kjøttmeis, pilfink og blåmeis. FOTO: Øystein Akselberg

Mange har telt fuglar i helga: 37 fugleartar er registrert i Midt-Telemark