FÅR FORSKINGSMIDLAR: Telefrukt Produsentlag på Gvarv får tilskot til forsking. Her styreleiar Trond Bergskås. 

Bergskås morellgård i Liheia 13. juni 2019 2840 
Trond Bergskås ovanfor tunnel
SAMARBEID: Trond Bergskås meiner evna til å samarbeide er viktig for den som tek over stillinga som dagleg leiar ved Telefrukt. FOTO: Øystein Akselberg, arkivfoto

Sjefen har sagt opp – nå må Trond finne ny dagleg leiar