ARBEIDSMARKNADEN. Figuren viser arbeidsledigheita i Vestfold og Telemark fylke ved utgangen av januar 2023.
ARBEIDSMARKNADEN. Figuren viser arbeidsledigheita i Vestfold og Telemark fylke ved utgangen av januar 2023. FOTO: Illustrasjon: NAV.

Auke i arbeidsledigheita, også i Midt-Telemark