EI HJELANDE HÅND: Frivilligsentralen vil gjerne ha oppdrag. Her er dagleg leiar Elisabeth Haugen. (til høgre) saman med nokre frivillige. Frå venstre Simon Benitez, Jan Tore Myhrene, Jan Kristian Hansen, Arild Olsen, Merete Lien og Frida Løver Kleveland.
 Bø frivilligsentral
EI HJELPANDE HAND: Denne gjengen vil gjerne ha oppdrag. Her er dagleg leiar Elisabeth Haugen (til høgre) med nokre av dei mange frivillige. Frå venstre Simon Benitez, Jan Tore Myhrene, Jan Kristian Hansen, Arild Olsen, Merete Lien og Frida Løver Kleveland. FOTO: Unni Buverud

Frivillige strøymer til sentralen – nå treng dei fleire oppdrag