TIL Å TENKJE PÅ: Seniorforskar Audun Thorstensen frå Telemarksforsking i Bø gav dei folkevalde i kommunestyret ting å tenkje på når det gjeld ressursbruken i den kommunale drifta. Dei fire politikarane som føl med på skjerm er f.v. Hjelmbrekke (Raudt), Kleppen (H), Bråten (H) og Lieungh (H). Foto: Øystein Akselberg
TIL Å TENKJE PÅ: Seniorforskar Audun Thorstensen frå Telemarksforsking i Bø gav dei folkevalde i kommunestyret ting å tenkje på når det gjeld ressursbruken i den kommunale drifta. Dei fire politikarane som føl med på skjerm er f.v. Hjelmbrekke (Raudt), Kleppen (H), Bråten (H) og Lieungh (H). Foto: Øystein Akselberg

Kommunen brukte 35 millionar kroner for mykje i fjor