SER FRAMOVER: –Eg mista meg sjølv, seier Amalie Løvskeid. Frå verandaen på leiigheita ser ho framover og håpar å finne attende til den livsglade jenta ho var.
SER FRAMOVER: Frå verandaen på leiigheita ser Amalie framover og håpar å finne attende til den livsglade jenta ho var. FOTO: Unni Buverud

Amalie (21) vel å vere open om sjukdomen: – Kvardagen er ein kamp