BUSETTING: Norske kommunar, også Midt-Telemark, blir nå bedne om å busette fleire flyktningar.
BUSETTING: Norske kommunar, også Midt-Telemark, blir nå bedne om å busette fleire flyktningar. FOTO: Gro B. Røiland

IMDi ber kommunane ta imot fleire flyktningar i 2023