STORT OMRÅDE: Her er området for solkraftverket avmerka og viser kor stort areal anlegget vil leggje beslag på. Skisse: Solutvikling AS
STORT OMRÅDE: Her er området for solkraftverket avmerka og viser kor stort areal anlegget vil leggje beslag på. Skisse: Solutvikling AS

Om solkraftverk på Sundsmoen