LET SEG IKKJE SKREMME: Tore Aaland og Saida Abbaszade dømde begge fotball  under Sommarland Cup og har tankar om hetsing av dommarar.
LET SEG IKKJE SKREMME: Tore Aaland og Saida Abbaszade dømde begge fotball under Sommarland Cup og har tankar om hetsing av dommarar. FOTO: Marta Kjøllesdal

Saida har fått spørsmål om ho har drukke, Tore meiner dei som kritiserer ikkje kan reglane