Størst i skattekista. Vrangfoss kraftverk produserer 195 GWh og er størst i skattekista Norsjøkraft. Vrangfoss kraftverk. Kraftverket ligg inne i fjellet og utnyttar fallet på 33 meter til å produsere kraft. Ved sidan av kraftverksdammen ligg sluseanlegget.
KORT FRIST: Debatten om honorar i kraftselskap har medverka til at to generalforsamlingar vart utsette og styreleiar vurderer å trekkje seg. Fristen for å kome i mål er 1. juli. FOTO: Marta KJøllesdal

Ordføraren vart nedstemt i ekstraordinært møte