SYNERGIAR: – Med denne fusjonen vil me ta ut synergiar mellom selskapa, seier administrerande direktør i Hasås, Jan-Erik Engebretsen (midten). T.v. dagleg leiar ved Telemarksbruket, Ole Grimsgaard, og t.h. påtroppande sjef ved Telemarksbruket, Håkon Helgerud Myhra.
SYNERGIAR: – Med denne fusjonen vil me ta ut synergiar mellom selskapa, seier administrerande direktør i Hasås, Jan-Erik Engebretsen (midten). T.v. dagleg leiar ved Telemarksbruket, Ole Grimsgaard, og t.h. påtroppande sjef ved Telemarksbruket, Håkon Helgerud Myhra. FOTO: Stine Solbakken

Telemarksbruket fusjonerer – og Håkon overtek etter Ole