Folkestad skule
KKJE BRA NOK TILBOD. Forfattarane av dette meiningsinnlegget hevdar at Folkestad skule manglar helsesjukepleiar.
LEDIG STILLING: Folkestad skule er den eldste skulen i Midt-Telemark. No er jobben som rektor ledig. FOTO: Bø blad, arkiv

26 stillingar ledige: Rektorstilling lyst ut på ny