Les også:

Vil leggje ned: – Frustrerande, ikkje minst måten det er gjort på