KREVJANDE FORHOLD: Det kjem store snømengder det neste døgnet.
KREVJANDE FORHOLD: Det kjem store snømengder det neste døgnet. FOTO: Rolf Marthinsen

Mykje snø og vind kan gi vanskelege køyreforhold