UTVIDAR: Frå hausten kan fleire søke på populært utdanningstilbod ved USN.
UTVIDAR: Frå hausten kan fleire søke på populært utdanningstilbod ved USN. FOTO: Amalie Flostrand/USN

USN utvidar populært studietilbod