NØGD MED UTVIKLINGA: Assisterande butikksjef på Kiwi Bø, Hege Flåten, er nøgd med at butikken har ein jamn auke i kundegrunnlaget.
NØGD MED UTVIKLINGA: Assisterande butikksjef på Kiwi Bø, Hege Flåten, er nøgd med at butikken har ein jamn auke i kundegrunnlaget. FOTO: Øystein Akselberg

To butikkar har auke i salet