FRAMSNAKKAR: Tonje Vedvik Bergskås.
FRAMSNAKKAR: Tonje Vedvik Bergskås. FOTO: Privat

– Dei tek imot med opne armar og ser elevane individuelt