AUKANDE PROBLEM: Senterleiar Tove Bringa på Bøsenteret er fortvila over stadig meir bråk på senteret.
AUKANDE PROBLEM: Senterleiar Tove Bringa på Bøsenteret er fortvila over stadig meir bråk på senteret. FOTO: Øystein Akselberg

Senterleiaren fortvilar: – Det er store gjengar som heng her, dei er tøffare og bråkar meir