SOMMARJOBB: Skage Ower (16) sel lokalprodukt og baker pizza denne sommaren.
SOMMARJOBB: Skage Ower (16) sel lokalprodukt og baker pizza denne sommaren. FOTO: Adriana Sòria Peris

Sommarjobb med frukt, bær og pizza