Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Fredag 26. april 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Millionar til startlån

Bustadkonsulent Espen Nordli Eriksen i Nav rettleier folk som vil søke startlån og tilskot frå Husbanken. Foto: Gro B. Røiland

Bø kommune har tatt opp startlån til vidareformidling i Husbanken på 15 millionar kroner, mens Sauherad kommune har 6 millionar kroner.

Startlån blir gjeve til folk som elles ikkje får lån i vanleg bank eller ikkje har mulegheit til å spare til eigenkapital. For å få lån må ein ha høg nok inntekt, frå arbeid eller trygd, til å betene lånet i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Espen Nordli Eriksen er bustadkonsulent både for Bø og Sauherad og blir bustadkonsulent i ny kommune. Han har hjelpt mange til å søke startlån til bustad.

– Det skal vera nøkterne bustadar. Me gjev lån på 2 til 2,5 millionar kroner, seier Eriksen.

I fjor blei det ifølgje Eriksen innvilga fem-seks startlån til bustadkjøp i Bø og eitt til to startlån i Sauherad. Det har vore mellom 10 og 15 søknadar i året, men ikkje alle fyller kriteria.

Les meir om startlån i papiravisa.

Tingingsverk og Borgjakonsert

Ruth Wilhelmine Meyer (midten), songar og stemmepedagog, er i gang med førebuingane til årets tingingsverk. Foto: Gro B. Røiland

Ruth Wilhelmine Meyer, Tuva Syvertsen, Per Anders Buen Garnås og Knut Buen er nokre av namna knytt til årets tingingsverk og Borgjakonsert. Opningskonserten i Gullbring fredag kveld er tilbake i kjent stil.

Svenske Väsen, internasjonale Celtic Roots Ensemble med mellom andre Tuva Syvertsen og Knut Reiserud, kvedaren Øyonn Groven Myhren og kurdiske Mizgin er nokre av musikarane ein kan høyre på opningskonserten.

Sjølve opninga blir i år ved festivalens styreleiar Marit Svalastog. Jubileet blir markert med blikk både bakover på festivalhistoria og framover.

– Det er lov å skryte litt når ein feirar jubileum. Det er ingen automatikk i at ein festival kan halde på i 30 år, seier festivalsjef Kristoffer Mosfjeld.

Telemarkfestivalen slår på stortromma i år med tingingsverket, som med tilskot frå Kulturrådet blir ein større og meir påkosta produksjon enn vanleg.

Oppdraget har i år gått til vokalkunstnar og stemmepedagog Ruth Wilhelmine Meyer, opphavleg frå Vinje. Ho byggjer verket rundt middelalderballada Haugebonden, ei folkevise ikkje minst Agnes Buen Garnås har gjort kjent.

Meyer har med seg Espen Leite, trekkspel, Tuva Syvertsen, fele og vokal, Per Anders Buen Garnås, fele, og ungdom frå Telemark folkemusikksenter sitt talentprogram for folkemusikk og -dans. Kyrre Heldal Karlsen og Silje Onstad Hålien står for scenografi, lys og regi.

Den tradisjonsrike Borgjakonserten er i år lagt til Bø kyrkje. Tema  for konserten er spelemann og komponist Torkjell Haugerud (1876-1954) og dirigent og komponist Olav Kielland (1901-1985).

Knut Buen og Tor Johan Bøen skal i tonar og ord fortelje om Haugerud og Kielland, deira liv, virke og samarbeid. Bøen, som er fiolinist, har med sin styrkekvartett Fragaria Vesca.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa.

Fele og beltestakk

Styreleiar i Telemarkfestivalen, Marit Svalastog, i festivaljakke med ny farge og ny logo. Foto: Gro B. Røiland

Fela er tilbake i ny profilering av Telemarkfestivalen. Den har fått følgje av fargar henta frå belte til beltestakken.

Styreleiar Marit Svalastog og tidlegare styremedlem Åse Sageie har hatt i oppdrag frå festivalstyret å gjera noko med profilering av festivalen. Resultatet kan ein foreløpig sjå på festivalen si nettside og Facebook-side.

– Heile profilen er endra. Me ønskjer å uttrykke folkemusikkidentiteten sterkare gjennom det visuelle uttrykket, samt sprekare fargar. Me hadde også lyst til å ta tilbake hardingfela som eit element, seier Svalastog.

Dei har hatt hjelp av designar Hege Holt Østmo frå Toogtyve i Larvik. Ein inspirasjonstur til festivalen og Bø museum i fjor var del av forarbeidet. På museet si feleutstilling fann ho rosa som er tatt inn i festivall-logoen. Også konturen av ei fele er med.

Frå belta til beltestakken har designaren henta den nye fargepalletten til Telemarkfestivalen.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje