Sosiale medium

Bø i Telemark
07
2°C
 

Dato

Torsdag 21. november 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Kulturkroner til rock og folkedans

Akkerhaugen Rocksamfunn har fått støtte til øvingsfellesskap og konsertprogram. Bildet er tatt i samband med årets store dugnad og oppussing med nye toalett. Arkivfoto: Gro B Røiland

Akkerhaugen Rocksamfunn og Nes Nasjonale Dansarring er blant dei siste som får kulturstøtte frå Sauherad før kommunen går inn i historia.

Utval for oppvekst og kultur i Midt-Telemark har fordelt kulturkroner til søkjarar frå Sauherad kommune.

Potten som var til fordeling i Sauherad denne hausten var 35.000 kroner. Ved søknadsfristen 1. oktober var det komen inn elleve søknader om støtte frå dei kommunale kulturmidlene. Til saman kom det inn søknader for nærmare 100.000 kroner.

Akkerhaugen Rocksamfunn får tilsaman 8.500 kroner, fordelt på to ulike søknader. Til øvingsfellsskap blei det bevilga 6.500 kroner, mens det blei gjeve 3.000 kroner til konsertprogram.

Nes Nasjonale Dansarring får 3.000 kroner til aktivitetar i barne- og ungdomsringen.

Midt-Telemark frivilligsentral får 5.000 kroner til gjennomføring av arrangement.

IL Skarphedin svømming får 4.000 kroner til aktivitet for minoritetsspråklege jenter.

Gvarv vel og næringslag får 5.000 kroner til julegrantenning på Gvarv.

Anne Fagermo har fått 3.000 kroner til produksjon av musikkvideo.

Golden Hour UB har fått 2.500 kroner for å arrangere disko for 5. til 10. klasse.

Rodas Tadese Sibathu får 4.000 kroner til nettverksbygging og miniturne.

Frå rådmannen var det forslag om å gje 1.500 kroner til Telemarkskonferansen 2020 og 3.000 kroner til Bø frikjøringsklubb. Dette blei omgjort av utvalet, som heller ville gje litt ekstra pengar til rocksamfunnet og symjegruppa i Skarphedin.

Anne med musikkvideo frå mellomalderkyrkja

Songar og låtskrivar Anne Fagermo er klar med musikkvideo til «She can´t save you». Videoen og låta er spela inn på heimebane i vakre Sauherad kirke i eit ganske anna arrangement enn tidlegare. Det er komponist Henrik Ødegaard som har arrangert musikken på nytt, mellom anna med strykarar frå Oslo-filharmonien.

Den unge låtskrivaren og songaren frå Akkerhaugen debuterte med «She can´t save you» i september. Poplåta er hyppig spela på NRK Telemark, Radio Grenland og musikk-kanalane Radio Signal og Ordentlig Radio.

Ideen til å spele inn musikk og video i Sauherad kirke med strykearrangement kom i etterkant av at Anne song i kyrkja i ei gravferd. Den spesielle klangen og stemninga i steinkyrkja inspirerte. Innspelinga blei ei stor oppleving for dei involverte.

– Sjølv om eg visste at akustikken og stemninga i kyrkja er noko eige, så blir eg framleis litt mållaus. Å spela si eiga låt med flinke musikarar i ei steinkyrkje på staden der eg vaks opp, er vanskeleg å beskrive. Eg føler meg både stolt og takksam, og det er gøy at eg har fått mulegheit til å synge og spela inn live-musikkvideo i eit 850 år gamalt bygg når eg bare er 21 år, seier Anne.

Kyrkjeverje Trond Haugen og kyrkjetenar Kjetil Nyhus la til rette for prosjektet, og eit lokalt filmteam med Gøran Flåtin, Rodas Tadese og Nathalie Hegna stod for filming.

Frå Oslo-filharmonien blei musikarane Cecilia Anne Wilder, bratsj, Minna Elina Fors, fiolin, og Erlend Habbestad, cello, henta inn. Elles deltek Anders Hefre på piano, Camilla Moen på gitar og Deborah Beyene på kor.

Anne Fagermo under opptak av musikkvideoen i Sauherad kirke. Foto: Privat

4,5 tonn konglar frå Hørte til Hamar

Anca Andrei (t.v.) og Vegar Hvamb sankar kongler frå ein konglerik tretopp. Frå skogplanteskulen på Gvarv er 300 sekkar med kongler sendt til Hamar. Foto: Åsne Mæland


I år er det kongleår, og det er Telemark Skogselskap glad for. På Hallen Skogfrøgård på Hørte har dei plukka 4,5 tonn med kongler som blir sendt vidare til Hamar.


Telemark Skogselskap har hatt det travelt med konglesanking i haust. Det har vore eit godt kongleår, noko som kjem av fjorårets varme sommar. 

Konglar plukka på Hallen Skogfrøgård på Hørte er sendt vidare i sekkar til Skogfrøverket på Hamar.

– I varme somrar lagar trea meir blomsterknoppar når dei avsluttar veksten på ettersommaren, og då blir det mykje kongler året etter, forklarar Vegar Hvamb. 

Han jobbar i Telemark Skogselskap, og har ansvaret for konglesankinga på Hørte.

– På Hallen har me plukka rundt 300 sekkar i år. Det vil seie rundt 4,5 tonn kongler, seier Hvamb. 

Til Hamar 

Hos Skogfrøverket på Hamar blir frøa i konglene tatt ut gjennom ein prosess som kallast klenging.

– Me ønskjer at trea skal få mykje lys og utvikle ei grøn krone med levande greiner, for då produserer dei meir kongler, forklarar Hvamb. 

Derfor er trea på Hallen Skogfrøgård planta med god avstand. For å få tak i konglene er det klatrarar som kuttar av toppen av trea. Deretter går plukkarar og legg dei finaste konglene i sekkar. 

– I ei kongle kan det vere opp mot 200 frø. Ein full sekk kan innehalde rundt 600 gram frø. Desse frøa har stor verdi, og skal gje planter for mange år framover, seier Hvamb. 

Frøa blir selde til skogplanteskular rundt om på Austlandet. 

– Frøa frå Hørte kan bli brukt heilt bort mot svenskegrensa. Litt av frøa kjem også tilbake hit og blir sådd på skogplanteskulen på Gvarv, seier Hvamb. 

Testa frø

Frøa frå Hallen Skogfrøgård er såkalla testa frø. 

– Det betyr at me har fått planta felt med frø frå avlstrea som blei planta her på slutten av 1960-talet. Då kan me måle korleis veksten er på dei nye bestandane og sjå om nokre har meir skader enn andre, til dømes dobbeltoppar. Slik kan me plukke ut dei klonane, det vil seie trea, som ikkje er så bra, og det gjer at me har mykje gode tre. Frøa frå Hallen er veldig populære, seier Hvamb. 

Fordi Skogfrøgården ligg rett ved Bø-elva har dei likevel slitt med at insekt og sopp øydelegg konglene. Grankongleviklar og lokkrustsopp er to av dei vanlegaste. 

– I år har det heldigvis vore lite insekt og sopp, i tillegg til at det er eit bra kongleår, seier ein fornøgd Hvamb. 

Kvart sjuande år

– Det er mange år sidan det var eit godt kongleår, og det kan bli mange år til neste gang, seier Hvamb. 

Han forklarar at det er kongleår omtrent kvart sjuande år, men at det kan variere. 

– Nokre gonger kan det vere gode kongleår, men insekt og sopp øydelegg store mengder av konglane. I år har begge deler vore bra, og det utnyttar me så godt me kan. Derfor plukkar me kvar einaste friske kongle, seier Hvamb. 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje