Sosiale medium

Bø i Telemark
36
6°C
 

Dato

Fredag 27. april 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Elevane vil ha batteria dine

Fjerde klasse på Folkestad skule har så langt samla inn 104 kilo hushaldningsbatteri. Foto: Gro B. Røiland

 

 

Fjerde klasse på Folkestad skule vil ha batteria dine. Elevane har kasta seg med på Batterijakten, ein landsomfattande konkurranse i regi av Miljøagentene.

Elevane kan jakte på batteri fram til 29. april, og lærar Monika Espedalen seier dei gjerne tek imot batteri på skulen. Så langt har dei samla inn over 104 kilo og ligg på tredje plass av sju skular i Telemark fylke.

Det er hushaldningsbatteri, ikkje bilbatteri og liknande, elevane samlar inn. Miljøorganisasjonen Miljøagentene står bak Batterijakten, og det er nå 335 skular som deltek i jakta.

 

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no.

 

Gåvedryss til kultur og idrett

Glade representantar for Bø museum, Bø skulemusikk, håndballgruppa og symjegruppa i Skarphedin og UKM Bø. Foto: Gro B. Røiland 

 

På torgdagen laurdag delte Sparebankstiftinga i Bø ut pengegåver til Bø museum, Skarphedin håndballgruppe, NMK Bø, symjegruppa i IL Skarphedin og Bø skulemusikk. Bø museum fekk største sjekken, på i alt 100.000 kroner.

To gonger i året kan lag og foreiningar søke sparebankstiftinga om støtte. Før fristen i vår kom det inn søknader om til saman 5,7 millionar kroner. Det blir i denne runden delt ut 470.000 kroner. Kven som får støtte i vår kan du lese meir om i papiravisa torsdag 26. april.

 

Sikkert vårteikn i Bø

Delar av årets russestyre i Bø. F.v. festsjef Eirik Haugen, togsjef Annika Momrak, økonomisjef Elise Meinstad, visepresident Eline Nesje, Bø, president Mats Rudshavn, revysjef Oda Aasland, økonomisjef Malene Hovde og tidlegare festsjef Håvard Lie. Foto: Gro B. Røiland   

 

Ser du raud- eller blåkledde ungdomar krabbe på knea frå kommunehuset i Bø til Sønstebøtunet, ja da veit du at 17. mai nærmar seg. Dei krabbande er årets russ på jakt etter russeknute.

Russen i Bø har hundre knutereglar å forhalde seg til. Ein knute russestyret framhever som viktigare enn andre, er den årlege innsamlinga til Kreftaksjonen. Årets russ samla inn over 95.000 kroner, noko som gjev ei mini-aksjonsbøsse til russelua.

 

Les meir om Bø-russen 2018 i papiravisa, i e-avisa eller kjøp avisa på buyandread.no

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje