Sosiale medium

Bø i Telemark
01
17°C
 

Dato

Sundag 16. juni 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Ja til flygel i Sauherad

Helle Friis Knutzen (MDG) ville heller bruke pengar på anna kulturutstyr til glede for barn og unge. Foto: Gro B. Røiland

Flygel eller ikkje flygel, det var spørsmålet i Sauherad kommunestyre torsdag kveld.

Saka handla om eit konsertflygel i Idunshall på Akkerhaugen, som huskomiteen ønskte at kommunen skulle overta mot å kjøpe nytt el-piano til Idunshall. Flygelet skapte heftig debatt i formannskapet, og saka fekk mange opp på talarstolen også i kommunestyret.

Enden på visa blei at kommunen overtar flygelet for å plassere det i den nye barne- og ungdomsskulen på Gvarv. Skulen blir også base for kulturskulen, samt får kulturhusfunksjon for Sauherad-delen av nye Midt-Telemark kommune.

Les meir om flygelet i papiravisa denne veka og om flygeldebatten i avisa 20. juni.

Skeptisk til Hent meg-bussen

Sommarlanddirektør Rene Langeveld Sas er bekymra for at parkens tilsette skal få eit dårlegare busstilbod med Hent meg-bussen. Foto: Gro B. Røiland 

Rene Langeveld Sas, direktør for Sommarland i Bø, er skeptisk til Hent meg-bussen som i juli overtar for rutebussen Bøbussen. Han fryktar det vil skape problem for ungdom som har sommarjobb i parken.

Hent meg-bussen er basert på at folk bestillar buss på App og nett, eller på telefon i kommunens opningstid. Bussen plukkar passasjerane opp heime og køyrer dit dei skal. Jo tidlegare ein bestillar buss, dess større er sjansen for å bli henta på det tidspunktet ein ønskjer, står det på nettsida farte.no. Vidare kan ein lesa at ved ledig kapasitet vil bussen hente deg til avtalt tid med eit slingringsmonn på 15 minutt pluss/minus.

Sommarland har i sesongen nærmare 300 tilsette, og dei fleste er under 18 år. Mange kombinerer buss og tog frå Lunde, Notodden eller Skien med Bøbussen opp til Sommarland. Sas er skeptisk til korleis dette vil fungere når lokalbussen ikkje lenger har faste rutetider, men kjem til den som bestiller fyrst.

At endringa kjem 1. juli, midt i sesongen, gjer han ikkje mindre bekymra.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på nett.


Avspark for cup- og festivalmånaden

Rune Digranes Bøen (f.v.), Skarphedin fotball, André Horgen, Skarphedin langrenn, Lars Jørum, Skarphedin handball og Sverre Jacobsen, Bø kulturnettverk, er klare for årets største dugnadsmånad.

Denne helga er 2600 unge fotballspelarar og lagleiarar samla i Bø for å delta på Somarland Cup 2019.

Fotballcupen dreg i gang cup- og festivalmåneden juni, som fire helger på rad fyller bygda med barn og unge frå heile landet. Om lag 5500 deltakar er påmelde til årets cupar og festivalar.

Etter fotballcupen følgjer helger dedikerte til handball, musikk og ski.

Fotball er stort i Bø, og i papiravisa denne veka kan du sjå bilde av alle fotballaga i Skarphedin. Det er mange.

I avisa kan du også lese meir om dugnadsmånaden juni som bidrar stort til økonomien i frivillige lag og foreiningar i Bø.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje