Sosiale medium

Bø i Telemark
33
14°C
 

Dato

Tysdag 21. august 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Brann i verkstad på Gvarv

 

 

Naudetatane er på staden og sløkningsarbeidet pågår for fullt. Foto: Gro B. Røiland 

 

Det brenn i ein verkstad i Hørtevegen sentralt på Gvarv. Naudetatane er på staden og sløkningsarbeidet pågår for fullt.

Politiet melder på Twitter at ein person er skadd og frakta i ambulanse frå staden etter at vedkommande fyrst fekk fyrstehjelp.

Det skal ikkje vera eksplosjonsfare, og brannen er avtakande, opplyser politiet. Det er brannmannskap både frå Sauherad, Bø, Ulefoss og Notodden med i arbeidet.

Brannen skal ha oppstått i samband med ein båt. Det var i elleve-tida sundag det blei meldt om brann i Hørtevegen.

 

Musikkfestival for alle

Lye skolekorps frå Rogaland spela på Bø sjukeheim i dag. Foto: Gro B. Røiland

 

Årets Sommarlandfestival er inne i sin siste dag, og framleis kan ein høyre korpsmusikk mange stader i bygda. I løpet av helga har 42 korps og to kor besøkt og spela i Sommarland og Bø sentrum.

I føremiddag spela Lye skolekorps frå Rogaland, Eikli skolekorps frå Ringerike og Tynset skolekorps på Bø sjukeheim.

 

Les meir om Sommarlandfestivalen i Bø blad i papiravisa torsdag.

 

 

 

Stor interesse for skulesaka

Skulesaka trakk mange tilhøyrarar, mellom andre Renate Øien (t.v.) frå FAU ved Sauherad barne- og ungdomsskole. Foto: Gro B. Røiland

 

 

Rådmannens innstilling var ny skule for 5. til 10. trinn. Eit enstemmig kommunestyre i Sauherad ville ha med heile skulen frå 1. til 10. trinn. Det blei resultatet da saka var oppe i Sauherad kommunestyre torsdag kveld.

Skuleprosjektet skal omfatte heile 1. til 10. trinn, det vil seie elevane sitt læringsmiljø og lærarane sin arbeidsstituasjon, heiter det mellom anna i vedtaket. Politikarane valde å følgje rådmannens innstilling om å senke kostnadsramma på byggeprosjektet frå 206 til 185,4 millionar kroner. Det betyr at den nye skulen får skulebibliotek, men ikkje folkebibliotek slik det opphaveleg var tenkt.

Fleirbrukshall er også tatt ut av ramma, men ikkje lagt heilt vekk. Ifølge vedtaket skal fleirbrukshallen kome i eit byggetrinn to med sikte på gjennomføring så snart som muleg. Det skal saman med idrettslag og eventuelt andre aktørar arbeidast vidare med løysingar og finansiering av fleirbrukshall.

Heine Århus (V) kom med tilleggsforslag om at byggekomiteen ser på mulegheiter for eit kreativt folkebibliotek i kombinasjon med opphaldsareal for elevane. Dette fekk bare ei stemme.

Tom Ivar Grevklev (FrP) foreslo at idrettshall skulle leggast inn saman med skule i byggetrinn ein og ikkje utsetjast. Dette fekk FrPs tre stemmer.

Renate Øien, leiar for FAU i Sauherad, fylgde møtet. Ho var glad for resultatet.

– Det er veldig bra. Nå må ein gjera det beste ein kan få ut av rammene ein har fått, sa Øien etter at vedtaket var gjort

 

Les meir om skolesaka og debatten i papiravisa 28. juni.

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje